BRASIL OFFSHORE 2015


MIASTO: Macae
DATA: 23-26.06.2015
BRANŻA: offshore, OIL and Gas

www.brasiloffshore.com/en  

Brasil Offshore to międzynarodowa wystawa przemysłu morskiego oraz oil & gas, która odbywa się co dwa lata w Macaé, w Brazylii. Na imprezę ściągają firmy z całego świata w celu prezentacji swoich produktów oraz aby poznać obowiązujące trendy. Targi Brasil Offshore nie przez przypadek odbywają się w miejscowości Macaé. Słynie bowiem ona z wydobycia ponad 80% całkowitej ilości ropy naftowej pozyskiwanej w Brazylii. Tam też mieści się Oddział Biznesowy Petrobrás Campos Basin oraz oddziały ponad 3500 przedsiębiorstw związanych bezpośrednio z przemysłem naftowym.

Udział w targach Brasil Offshore to doskonała okazja do nawiązania kontaktów handlowych związanych z sektorem morskim oraz branżą oil & gas. Dodatkowo, podczas targów mają miejsce konferencje mające na celu wyznaczanie nowych kierunków rozwoju oraz znalezienie nowych rynków zbytu dla swoich towarów.

Profil wystawcy:

 • Producenci wyposażenia
 • Dostawcy produktów chemicznych;
 • Producenci odzieży roboczej, artykułów bhp;
 • Producenci urządzeń służących do komunikacji;
 • Urządzenia wiertnicze, wydobywcze - wyposażenie, akcesoria, części;
 • Agregaty prądotwórcze - wyposażenie;
 • Systemy automatyzacji i optymalizacji;
 • Systemy rurociągów;
 • Oprogramowanie, sprzęt – komputery, kontrola - wyposażenie;
 • Wyposażenie i usługi ppoż;
 • Pompy - wyposażenie;
 • Węże, rury, zawory i inne;
 • Usługi konserwacyjne;
 • Wyposażenie medyczne i pierwszej pomocy;
 • Ubezpieczenia;
 • Budowa i naprawa statków;
 • Farby.

O skali tej imprezy mogą świadczyć liczby:

 • 700 wystawców
 • 155 międzynarodowych delegacji
 • 52.000 odwiedzających

 

Kontakt:

Dawid Górski

 • +48 61 653 16 90
 • d.gorski@vmg.pl

Współpraca handlowa Polska – Brazylia w 2013 r.

Wstępne dane GUS uzyskane z Ministerstwa Gospodarki, jak i z brazylijskiego Ministerstwa Rozwoju, Przemysłu i Handlu Zagranicznego (Secex MDIC) za 2013 rok wskazują, że doszło do utrzymania polsko – brazylijskiej wymiany handlowej na podobnym poziomie do analogicznego okresu roku 2012. Polska zwiększyła znacznie swój eksport i ograniczyła import. Dwustronne obroty handlowe między naszymi krajami w roku 2013 r. osiągnęły jeden z najwyższych (aczkolwiek nieznacznie niższy niż w roku 2012) poziomów w historii naszych stosunków handlowych z Brazylią.

Według polskich danych GUS za 2012 rok obroty wyniosły 1.387,1 mln USD, co oznacza spadek jedynie o 0,93 % w porównaniu do roku 2011, kiedy osiągnęły 1.400,1 mln USD. Polski eksport w analizowanym okresie wyniósł 478,7 mln USD (wzrost o27,3 % do roku poprzedniego, kiedy wynosił 376,1 mln USD), import natomiast 908,4 mln USD(spadek o 11,3 %, w 2011 roku wynosił 1.024,1 mln USD). Zmniejszyło się ujemne saldo obrotów handlowych (w 2013 r. wyniosło – 429,7 mln USD w porównaniu do – 647,996 mln USD w 2012 r.).

Perspektywy rozwoju przemysłu paliwowego do 2020

Perspektywy rozwoju przemysłu paliwowego do 2020 roku oraz zasady udziału firm zagranicznych w branży paliwowej w Brazylii

Wraz z ogłoszeniem informacji o inwestycjach w wysokości 224 miliardów dolarów w ciągu najbliższych czterech lat, brazylijski koncern paliwowy Petrobras wysłał do międzynarodowego przemysłu dostawczego kuszące zaproszenie do tworzenia swoich zakładów w Brazylii, aby pomóc ugasić pragnienie ekspansji, które dominuje w sektorze naftowym i gazowym w tym kraju. Szeroki wachlarz przewidywanych projektów, od rurociągów do platform wiertniczych, oznacza że brazylijski koncern naftowy potrzebuje więcej sprzętu, usług i technologii niż może dostarczyć przeciążony już zamówieniami miejscowy przemysł.

Plan Inwestycyjny 2011 -2015 ogłoszony przez Petrobras na łączną sumę 224 miliardów dolarów oznacza wydatki rzędu 100 mln USD dziennie do 2015 roku. Ilość ta może stanowić silny bodziec do działania dla rynku międzynarodowego, w tym dostawców z Polski.

Brazylia obniża cła importowe

Brazylia obniża cła importowe na dobra kapitałowe i inne produkty.

Rząd Brazylii opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii (Diário Oficial da União) w dniu 28 lutego br. uchwały nr. 15/2013 i nr. 16/2013 stanowiące o redukcji ceł importowych na wybrane dobra kapitałowe, telekomunikacyjne i komputerowe. Sektorami, które skorzystają z redukcji taryf importowych w największym stopniu są przemysł morski (44,16%), hutniczy (10,26%), agrobiznesu (5,25%) i metalurgiczny (3,62%). Główne projekty inwestycyjne, do których realizacji zostaną wykorzystane zaimportowane po preferencyjnych stawkach dobra to m.in. budowa: stoczni w porcie Porto do Açu w stanie Rio de Janeiro, krochmalni kukurydzianej o zdolności przetwarzania 1,5 tys. ton na dobę w stanie Paraná i huty o zdolności produkcyjnej 600 tys. ton stali walcowanej na rok w stanie Ceará.