<< POWRÓT DO REALIZACJI

BRASIL OFFSHORE 2013 - KONFERENCJA


MIASTO: Macae
DATA: 13.06.2013
BRANŻA: offshore, OIL and Gas
brasiloffshore.com/en

VMG zorganizowało w trakcie targów Brasie Offshore 2013, branżową koferencję prezentującą możliwości i potencjał polskiego rynku offshore.

Na kompleksową organizację konferencji złożyły się następujące elementy:
- prowadzenie biura obsługi konferencji w celu naboru i rejestracji zgłoszeń na konferencję,
- rekrutacja 4 prelegentów oraz osoby prowadzącej konferencję, a także uczestników będących przedstawicielami polskich i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji branżowych działających w sferze otoczenia biznesu,
- opracowanie treści, zaprojektowanie i druk ulotki informacyjne, prezentującej informację o organizacji i programie konferencji, oraz dystrybucja tejże ulotki na terenie targów przed konferencją oraz bezpośrednio podczas jej trwania,
- zapewnienie sali konferencyjnej i wyposażonej m.in. w: stół prezydialny, wydzielone miejsca dla gości VIP, nagłośnienie, sprzęt do prowadzenia prezentacji, wraz z obsługą techniczną, sprzęt nagłośnieniowy
- zorganizowanie tłumaczenia z języka polskiego na język portugalski przez jednego tłumacza
- przygotowanie treści, projektu graficznego i składu ogłoszenia zawierającego reklamę konferencji oraz jego publikacja w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym. W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich przedsiębiorstw w tym m.in. Gdynia Offshore, Phoenix, Instytut Morski, Energomontaż Północ, In Bull , przedstawiciele WPHI Sao Paulo i Ambasady RP oraz zaproszeni goście.