NEGÓCIOS NOS TRILHOS 2015


MIASTO: Sao Paulo
CENTRUM TARGOWE: Expo Center Norte
DATA: 3-5.11.2015
BRANŻA: kolej - metro (wyposażenie, technologie infrastruktura)

ntexpo.com.br

NT EXPO – Twoja kolej na sukces

Przez 17 lat swojego istnienia targi NT EXPO wypracowały sobie pozycję wiodącej imprezy w branży kolej - metro i cieszą się wciąż rosnącym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i odwiedzających. Organizatorzy 17-tej edycji targów NT EXPO spodziewają się jeszcze większego zainteresowania w stosunku doubiegłych, w których średnio stoiska 210 wystawców rozmieszczone na 15 tysiącach metrów kwadratowych odwiedziło ponad 8000 ekspertów z branży kolej – metro.

Profil wystawcy:

 • Wyposażenie
  Podwozie do przewozów pasażerskich i cargo, elementy do zastosowania w sektorze kolejowym i intermodalnym (od śruby po silnik);
 • Technologie
  Oprogramowanie systemów zarządzania, sygnalizacji, telekomunikacji, kontroli dworca i peronów, czujniki pokładowe;
 • Budowa i utrzymanie infrastruktury
  Konstruktorzy, wykonawcy, firmy serwisujące i naprawiające

 

Kontakt:

Dawid Górski

 • +48 61 653 16 90
 • d.gorski@vmg.pl

Szanse na brazylijskim rynku KOLEJ-METRO

Rokowania dla tego sektora na rok 2015 są pozytywne: - 45 miliardów USD na kolej (25 miliardów w następnych 5 latach) - 2,4 miliardy USD dochodu państwa, wysoka produkcja - 10 tys km nowych torów do 2018 (3 tys km już w trakcie budowy) - przewidywana produkcja 3 tys wagonów (350-400 pasażerskich i 100 lokomotyw) - Inwestycje w przemysł rzędu 15,2 miliardów USD związane z szybkimi pociągami - 4 szybkie pociągi - w planach Wzrost przyspieszenia programu (PAC 2) - Komunikacja miejska - 3,5 miliarda USD inwestycji - 75 miast i 8 stanów uwzględnionych (w programie) (między 250 tys - 700 tys mieszkańców) - Polityka zróżnicowanego pozyskiwania ofert mniej biurokracji w sprzedaży rządowej

Współpraca handlowa Polska – Brazylia w 2013 r.

Wstępne dane GUS uzyskane z Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Rozwoju, Przemysłu i Handlu Zagranicznego Federacyjnej Republiki Brazylii (MDIC Secex) za 2013 rok wskazują, że odnotowano wzrost obrotów handlowych pomiędzy oboma krajami w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. Polska znacznie zwiększyła swój eksport (o 21%) do Brazylii przy jednoczesnym niewielkim wzroście wolumenu importu. Dwustronne obroty handlowe w roku 2013 r. osiągnęły najwyższy poziom w historii naszych stosunków handlowych z Brazylią.

Według danych polskich za 2013 rok obroty handlowe wyniosły 1.488,7 mln USD, wzrost o 8,4 % w porównaniu do roku 2012, w którym osiągnęły kwotę 1.373,2 mln USD. Polski eksport w okresie sprawozdawczym wyniósł 578,94 mln USD (wzrost o 21 % do analogicznego okresu 2012 roku, kiedy wynosił 478,25 mln USD). Godnym podkreślenia wydaje się fakt, że na tle dynamiki wzrostu całego polskiego eksportu w 2013 r. sprzedaż produktów do Brazylii jest wyższa o 11 pkt procentowych.

Według danych brazylijskich polski eksport w 2013 r. osiągnął również najwyższy poziom w historii obrotów handlowych brazylijsko-polskich i wyniósł 809,05 mln USD, wzrost o 29 % stosunku do 2012 roku, kiedy osiągnął wartość 626,8 mln USD.

Wzrost poziomu obrotów handlowych w roku 2013 między Polską a Brazylią był spowodowany przede wszystkim dobrą kondycją polskiej gospodarki oraz wzmożoną promocją na rynku brazylijskim dzięki Programowi Promocji Ogólnej oraz Programom Promocji Branżowej Ministerstwa Gospodarki RP.

NT EXPO 2013

W ubiegłym roku w targach kolejowych Negocios Nos Trilhos wzięło udział 6 wystawców z Polski:

1. Axtone
2. Graw
3. LUG light factory
4. Albor
5. Gdynia Offshore
6. Medcom

Perspektywy rozwoju kolejnictwa do 2020

W 2008 r. wysunięto projekt budowy linii kolei dużych prędkości w Brazylii. Trasa ma połączyć Rio de Janeiro, Sao Paulo i Campinas.

Kolej w Brazylii w drugiej połowie XX wieku przeżyła upadek. Przewozy spadły z 100 mln pasażerów w 1960 r. do 54 mln w 1970 r. i niemal zanikły osiągając poziom zaledwie 1,6 mln pasażerów w 2000 r. Obecnie szybkie koleje odnoszą sukcesy w Europie i w Azji, stąd i w Brazylii postanowiono wykorzystać ich atuty.

Linia dużej prędkości, łącząca Rio de Janeiro i Sao Paulo, przebiegać będzie przez obszar zamieszkany przez 36 mln ludzi. W rejonie tym generowane jest 33% brazylijskiego PKB. Przebycie samochodem liczącej 440 km trasy pomiędzy dwoma największymi miastami trwa obecnie 5 godzin. W 2009 r. pokonało ją samochodami i autobusami około 26 mln pasażerów. Pociągi na tym połączeniu zostały wyparte również przez samoloty, tworzące tak zwany korytarz powietrzny. Transport powietrzny na tej trasie przewiózł w 2009 r. aż 7,4 mln pasażerów. Kolej ma jednak zdobyć uznanie podróżnych dzięki czasowi podróży na poziomie 1 h 30 min. Szacuje się, iż uzyskane potoki pasażerskie będą nawet 20 razy większe niż dla uczęszczanego europejskiego połączenia kolejowego Paryż –Lyon. To duża szansa dla brazylijskiego systemu transportowego, który potrzebuje rozwoju alternatywnych środków transportu, przyjaznych dla środowiska.

Brazylijskie władze zleciły wykonanie studium wykonalności brytyjskiej grupie konsultingowej Halcrow. Oszacowano potencjalny popyt i przychody, oceniono koszty eksploatacji i budowy infrastruktury, wskazano zalecaną technologię budowy. Koszt projektu oszacowano na 19 mld dolarów, przy założeniu długości trasy 511 km, szerokości toru 1435 mm, prędkości projektowej aż 350 km/h, nachyleniu podłużnego toru do 3,5% i naciskowi na oś 25 ton.

Linia ma zostać zbudowana w ramach 40-letniego kontraktu obejmującego budowę i eksploatację trasy. Bilet w klasie ekonomicznej ma kosztować 200 brazylijskich reali (260 zł). Brazylijski rząd będzie aktywnie partycypował w kosztach inwestycji, pokrywając je w ok. 60%. Ogłaszając przetarg, oczekiwano szerokiej konkurencji ze strony potencjalnych operatorów. Budowa miała zająć 6 lat i zakończyć się przed igrzyskami olimpijskimi w 2016 r.

Początkowo planowano rozstrzygnięcie przetargu w 2010 r. Na prowadzenie wysunęło się konsorcjum z przedsiębiorstwem Hyundai Rotem na czele. Siemens i CAF, początkowo zainteresowani udziałem w projekcie, tymczasowo wycofali się.

Terminy zakończenia przetargu są jednak wciąż przesuwane. W 2013 r. ogłoszono, iż czas na składanie ofert został przedłużony o rok na wniosek potencjalnych oferentów z Hiszpanii i Niemiec. Oznacza to, że CAF i Siemens wciąż są w grze. Istnieją szanse, iż prace budowlane ruszą w 2015 r. i zakończą się około 2020 r.

Źródło: inforail.pl