<< POWRÓT DO REALIZACJI

MECSHOW 2013 - KONFERENCJA


MIASTO: Serra – Espirito Santo
DATA: 23-26.07.2013
BRANŻA: metalurgiczna, energetyczna i automatyzacja produkcji
mecshow.com.br

W dniu 25.07.2013 w Serra, Espírito Santo w Brazylii w ramach targów MEC SHOW 2013 została zorganizowana konferencja branżowa z udziałem polskich przedsiębiorców reprezentujących szeroko pojęty sektor przemysłu metal-mechanicznego, energetycznego i automatyzacji produkcji.

Konferencję otworzył Radca Handlowy WPHI z Sao Paulo, Pan Krzysztof Gieranczyk.

1. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pani Renata Iwaniuk przedstawiła aktualny stan wymiany handlowej i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Brazylią.
Dalszą prezentację polskiego sektora przeprowadzili specjaliści reprezentujący różne obszary kompetencji oraz podmioty i organizacje branżowe:
2. Pan Krystian Krawczyk – “Prezentacja polskiego przemysłu produkcji maszyn górniczych oraz przemysłu wydobywczego.”
Redaktor Naczelny tygodnika Trybuna Górnicza oraz portalu branżowego www.nettg.pl
3. Maximiliano Ludewig – “Prezentacja na temat systemów pomp wykorzystywanych w przemyśle ciężkim. Oferta polskich rozwiązań technologicznych i gotowych produktów firmy Aplisense”
Przedstawiciel firmy Aplisense.
 4. Evandro Luis Piazzi de Souza – “Prezentacja na temat rozwiązań technologicznych stosowanych w chłodzeniu pieców hutniczych oraz izolacji termicznych dla bardzo wysokich temperatur stosowanych w przemyśle. Oferta rozwiązań polskiej firmy Ropczyce.”
Przedstawiciel firmy Ropczyce.
5. Mateusz Niedbała - “Prezentacja na temat zagrożeń związanych z występowaniem wyładowań atmosferycznych, ich wpływ na bezpieczeństwo i majątek przedsiębiorstw oraz domów prywatnych. Oferta polskich rozwiązań technologicznych oraz gotowych systemów odgromowych produkowanych w Polsce”
Przedstawciel firmy Albor .
6. Jakub Zalewski – “Prezentacja kompleksowych rozwiązań i systemów elektrotechnicznych stosowanych w przemyśle ciężkim oraz transporcie. Oferta firmy MedCom.”
Przedstawiciel firmy MedCom.
Uroczyste wydarzenie zakończyło się oficjalnym poczęstunkiem przygotowanym dla wszystkich uczestników. Dla wielu z nich, osiągnięcia polskich firm, stopień zaawansowania technologicznego, ale przede wszystkim potencjał produkcyjny były ogromnym zaskoczeniem, co pozwala sądzić, że rozwój tego obszaru współpracy między obu krajami ma przed sobą duży potencjał.

W konferencji zorganizowanej przez VMG udział wzięli zarówno przedstawiciele brazylijskiego sektora maszynowego, technicznego oraz wydobywczego jaki i dziennikarze oraz specjaliści reprezentujący organizacje około-biznesowe, a także lokalne władze.