MARINTEC - NAVALSHORE 2015


MIASTO: Rio de Janeiro
CENTRUM TARGOWE: Sulamerica Convention Center
DATA: 11-13.08.2015
BRANŻA: przemysł morski, stoczniowy, offshore

www.marintecsa.com.br/en

Targi MARINTEC - NAVALSHORE 2015 to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez przemysłu morskiego na świecie. Impreza ta daje ogromne możliwości dla rozwoju biznesu. Odwiedzający targi to osoby z ogromnym doświadczeniem w przemyśle morskim, offshore, gas & oil. Podczas trzech niezwykle efektywnych dni targowych, spotykają się inżynierowie, projektanci i dyrektorzy najważniejszych brazylijskich stoczni, a także przedstawiciele armatorów, poszukując nowych technologii oraz negocjując najlepsze warunki współpracy z nowymi kontrahentami.

Profil odwiedzających MARINTEC NAVALSHORE

Kluczowe sektory reprezentowane przez odwiedzających NAVALSHORE to:

 • Stocznie
 • Linie oceaniczne
 • Przemysł morski i firmy wspierające ten sektor
 • Firmy consultingowe
 • Stocznie remontowe
 • Branża oil & gas

Profil wystawców MARINTEC NAVALSHORE

Targi przyciągają wiodących producentów i nabywców nie tylko z terenu Brazylii, ale i z całego świata, a pośród nich:

 • Stocznie i stocznie remontowe
 • Producentów części do budowy statków
 • Dostawców usług
 • Producentów sprzętu do nawigacji
 • Producentów sprzętu do radio i telekomunikacji
 • Przedstawicieli branży IT
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe i banki
 • Przedstawiciele zarządzania logistyką
 • Dostawcy branży offshore
 • Przedstawicieli armatorów i linii morskich
 • Projektantów statków, architektów branży morskiej, inżynierów branży morskiej
 • Towarzystwa klasyfikacyjne
 • Stowarzyszenia
 • Przedstawicieli Rządów 

Kontakt:

Dawid Górski

 • +48 61 653 16 90
 • d.gorski@vmg.pl

Współpraca handlowa Polska – Brazylia w 2013 r.

Wstępne dane GUS uzyskane z Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Rozwoju, Przemysłu i Handlu Zagranicznego Federacyjnej Republiki Brazylii (MDIC Secex) za 2013 rok wskazują, że odnotowano wzrost obrotów handlowych pomiędzy oboma krajami w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. Polska znacznie zwiększyła swój eksport (o 21%) do Brazylii przy jednoczesnym niewielkim wzroście wolumenu importu. Dwustronne obroty handlowe w roku 2013 r. osiągnęły najwyższy poziom w historii naszych stosunków handlowych z Brazylią.

Według danych polskich za 2013 rok obroty handlowe wyniosły 1.488,7 mln USD, wzrost o 8,4 % w porównaniu do roku 2012, w którym osiągnęły kwotę 1.373,2 mln USD. Polski eksport w okresie sprawozdawczym wyniósł 578,94 mln USD (wzrost o 21 % do analogicznego okresu 2012 roku, kiedy wynosił 478,25 mln USD). Godnym podkreślenia wydaje się fakt, że na tle dynamiki wzrostu całego polskiego eksportu w 2013 r. sprzedaż produktów do Brazylii jest wyższa o 11 pkt procentowych.

Według danych brazylijskich polski eksport w 2013 r. osiągnął również najwyższy poziom w historii obrotów handlowych brazylijsko-polskich i wyniósł 809,05 mln USD, wzrost o 29 % stosunku do 2012 roku, kiedy osiągnął wartość 626,8 mln USD.

Wzrost poziomu obrotów handlowych w roku 2013 między Polską a Brazylią był spowodowany przede wszystkim dobrą kondycją polskiej gospodarki oraz wzmożoną promocją na rynku brazylijskim dzięki Programowi Promocji Ogólnej oraz Programom Promocji Branżowej Ministerstwa Gospodarki RP.

NAVALSHORE

W na przestrzeni 2013 / 2014 roku w targach Brasil Offshore i Navalshore wzięło udział wielu wystawców z Polski:

1. Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o
2. IN-BUL
3. Instytut Morski w Gdyni
4. Phoenix Poland Sp. z o.o
5. Techplast Sp. z o.o
6. Aplisens S.A.
7. Bohamet S.J
8. Gdynia Offshore Ltd.
9. Vistal S.A
10. Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o
11. DOE
12. TOWIMOR

Perspektywy rozwoju przemysłu paliwowego do 2020

Perspektywy rozwoju przemysłu paliwowego do 2020 roku oraz zasady udziału firm zagranicznych w branży paliwowej w Brazylii

Wraz z ogłoszeniem informacji o inwestycjach w wysokości 224 miliardów dolarów w ciągu najbliższych czterech lat, brazylijski koncern paliwowy Petrobras wysłał do międzynarodowego przemysłu dostawczego kuszące zaproszenie do tworzenia swoich zakładów w Brazylii, aby pomóc ugasić pragnienie ekspansji, które dominuje w sektorze naftowym i gazowym w tym kraju. Szeroki wachlarz przewidywanych projektów, od rurociągów do platform wiertniczych, oznacza że brazylijski koncern naftowy potrzebuje więcej sprzętu, usług i technologii niż może dostarczyć przeciążony już zamówieniami miejscowy przemysł.

Plan Inwestycyjny 2011 -2015 ogłoszony przez Petrobras na łączną sumę 224 miliardów dolarów oznacza wydatki rzędu 100 mln USD dziennie do 2015 roku. Ilość ta może stanowić silny bodziec do działania dla rynku międzynarodowego, w tym dostawców z Polski.

Więcej szczegółowych informacji na stronach WPHI Sao Paulo

Brazylia obniża cła importowe

Brazylia obniża cła importowe na dobra kapitałowe i inne produkty.

Rząd Brazylii opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii (Diário Oficial da União) w dniu 28 lutego br. uchwały nr. 15/2013 i nr. 16/2013 stanowiące o redukcji ceł importowych na wybrane dobra kapitałowe, telekomunikacyjne i komputerowe. Sektorami, które skorzystają z redukcji taryf importowych w największym stopniu są przemysł morski (44,16%), hutniczy (10,26%), agrobiznesu (5,25%) i metalurgiczny (3,62%). Główne projekty inwestycyjne, do których realizacji zostaną wykorzystane zaimportowane po preferencyjnych stawkach dobra to m.in. budowa: stoczni w porcie Porto do Açu w stanie Rio de Janeiro, krochmalni kukurydzianej o zdolności przetwarzania 1,5 tys. ton na dobę w stanie Paraná i huty o zdolności produkcyjnej 600 tys. ton stali walcowanej na rok w stanie Ceará.

Więcej szczegółowych informacji na stronach WPHI Sao Paulo