BRAZYLIA

Brazylia jest piątym największym krajem na świecie o powierzchni 8.547.404 km, zajmuje prawie połowę kontynentu Ameryki Południowej.

Gospodarka tego kraju należy do najszybciej rozwijających się na świecie. W kraju, liczącym ponad 200 mln ludzi, w którym wkrótce odbędą się najważniejsze wydarzenia sportowe Świata presja na dynamiczny rozwój, w tym poprzez współpracę międzynarodową jest ogromna.

Pozycja gospodarcza Brazylii w dobie kryzysu światowego nie jest szczególnie zagrożona. W związku z finansowym osłabieniem Europy oraz stosunkowo powolnym wzrostem gospodarki amerykańskiej przewiduje się, że państwa rozwijające się (zwłaszcza kraje BRICS) odnotują najbardziej dynamiczny rozwój w okresie krótko i średnioterminowym. MFW obniżył prognozy światowego wzrostu ekonomicznego z 4 do 3,3% na 2012 r. Fundusz przewiduje negatywny wzrost w krajach strefy euro (-0,5%), umiarkowany w krajach rozwiniętych (1,2%) natomiast zdecydowanie wyższy wśród gospodarek wschodzących (5,4%).

Pomimo słabszej koniunktury na rynkach światowych spowodowanej kryzysem i recesją gospodarczą, w 2011 r. brazylijski eksport towarów intensywnie się rozwijał, co jest spowodowane głównie znacznym uzależnieniem gospodarek krajów rozwiniętych od oferowanych produktów i gwałtownym wzrostem cen surowców na rynkach międzynarodowych. Jednakże ten scenariusz przedstawia dla Brazylii zarówno szanse jak i zagrożenia. Niska konkurencyjność wyrobów brazylijskich zarówno pod względem jakości jak i cen oraz wojna kursowa negatywnie wpływają na bilans handlu produktami o dużej wartości dodanej. W obliczu tych faktów alarmującym dla Brazylii może okazać się scenariusz, według którego nastąpiłoby załamanie światowych cen surowców. Brazylia zdaje sobie sprawę z zagrożenia i działa dwutorowo.

Mimo kryzysu Brazylia jest w dalszym ciągu uważana przez zagranicznych inwestorów za znakomite miejsce do lokowania bezpośrednich kapitałów inwestycyjnych. Jest też pozytywnie oceniana przez agencje ratingowe (Fitch, Standard&Poors), które podniosły klasyfikacje Brazylii na notę BBB w 2011 r.

Źródło: Opracowanie Ambasady RP w Brasilii

Link do całego artykułu

Aktualne informacje na temat potencjału gospodarki brazylijskiej na stronach WPHI w Sao Paulo: